< Terug naar nieuws

Deel dit nieuwsbericht

Algemene Leden Vergadering: stabiele financiën, optimale gebruikerservaring en nieuwe B2B-bijeenkomsten

We gaan dit jaar (2024) naar financiële stabiliteit met een begroting die in evenwicht is, de gebruikerservaring op onze website wordt fors verbeterd en we gaan extra investeren in inspirerende B2B-bijeenkomsten. Dat zijn de belangrijkste punten die tijdens de online Algemene Leden Vergadering van afgelopen woensdag 7 februari aan de orde kwamen.

Financiën op orde, ondanks grote investeringen in vooral de website

Dat de financiën op orde zijn, is iets om trots op te zijn. Tijdens de ALV werd nog even uiteengezet waar we in dat opzicht vandaan komen. Ons platform werd in 2021 zelfstandig toen Het Nieuwbouw Platform (HNP), waar Amsterdam Woont een onderdeel van was, ophield te bestaan. We konden daardoor niet meer leunen op de technische infrastructuur van HNP en moesten alles opnieuw opbouwen: rechtsvorm, organisatie, database, website, koppelingen om het aanbod te ontsluiten en meer.

Groei in aantal nieuwsbrieflezers en leden

Tegelijkertijd bleven we onze leden (vooral vastgoedpartijen met nieuwbouwprojecten in de Metropoolregio Amsterdam) helpen bij de promotie van hun aanbod. Ook slaagden we erin te groeien, zowel in aantal nieuwsbrieflezers als in ledental.

Flinke investeringen

Dat alles vergde flinke investeringen, waarvoor we uiteindelijk bijna al onze reserves moesten aanspreken. Dit jaar (2024) is de begroting voor het eerst in balans. En als het een beetje meezit, gaan we zelfs in de plus.

Betere gebruikerservaring, extra investeringen in B2B-bijeenkomsten

En niet alleen dat. We gaan ook weer investeren en verdere verbeteringen, zo kondigden we tijdens de ALV aan.

Vernieuwing aanbodpagina’s

Zeer binnenkort, waarschijnlijk nog deze maand, gaan de aanbodpagina’s er aantrekkelijker uitzien. Met meer beeldmateriaal (ook video’s), met gebiedsinformatie en met een mooiere presentatie van het woningaanbod. Zeer binnenkort lees je hier meer over.

Nieuwe B2B-bijeenkomsten

Ook gaan we dit jaar meer investeren in onze B2B-bijeenkomsten (de nieuwbouwborrels). Het succes van de vaartocht langs de oostelijke nieuwbouwlocaties, afgelopen herfst, smaakt immers naar meer. En dus hebben we daar extra geld voor gereserveerd. Ook daar hoor je binnenkort meer over.

Opfrisbeurt homepage

Iets verderop in het jaar zal de homepage van onze website een opfrisbeurt krijgen, zodat aanbod en gebiedsinformatie de prominente plek krijgen die ze verdienen.

Vertrouwde gezichten: bestuursleden gaan voor nieuwe termijn

Nog meer goed nieuws: onze bestuursleden hebben aangegeven graag hun onbezoldigde (!) werk voor Amsterdam Woont te willen voortzetten. Tijdens de ALV is daar met instemming op gereageerd. Hun nieuwe termijn van drie jaar gaat in juli van dit jaar (2024) in. Nog even de namen en functies:

  • Wim de Lathauwer (voorzitter)
  • Laurens De Coninck (penningmeester)
  • Eefje Voogd (secretaris)
  • Juriaan Hoefnagel (bestuurslid e-business)

Contributies en tarief single-item mailing

Tijdens de ALV werd verder aangekondigd dat de contributies met 5 procent zijn gestegen en dat het tarief voor onze succesvolle single-item mailing naar 995 euro is gegaan. Verrassend was dit niet; we hadden dit in een eerdere mailing naar onze leden al aangekondigd.